Học thuyết Mác - Lênin và chủ nghĩa xã hội: Trào lưu hay quy luật tất yếu

Loạt bài viết của các học giả, các nhà nghiên cứu khoa học xã hội luận bàn về một học thuyết đã làm đảo lộn cả một thế giới, đó là: Chế độ XHCN ở Liên xô và đông Âu-vì sao sụp đổ; CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt nam trước đổi mới; Thành tựu thời kỳ đổi mới ở Việt nam: Con đường đi lên CNXH hình...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!