Có bao nhiêu nhà nước cổ đại ở nước ta?

Tìm hiểu lịch sử về những nhà nước cổ đại đã tồn tại ở nước ta trước thời Nhà nước Văn Lang của 18 đời vua Hùng Vương, đó là: Nhà nước Xích Quỷ; Nước Việt Thường Thị; nước Hồ Tôn...

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Thiết
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!