Hiến chương ASEAN - đưa ASEAN lên tầm cao mới

Hiến chương ASEAN - đưa ASEAN lên tầm cao mới là chủ đề Đại hội lần thứ X Hiện hội Luật các nước ASEAN (ALA) được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 15 đến 18-10-2009. Đây là một tổ chức phi chính phủ khu vực lớn nhất Đông Nam Á...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!