AIPA có vai trò quan trọng trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN

Sáng 23-10-2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đến Vương quốc Thái Lan tham dự Hội nghị ASEAN lần thứ 15 và các Hội nghị cấp cao liên quan với các đối tác bên ngoài. Đây là Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 2 được tổ chức sau khi Hiến chương ASEAN chính thức...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!