Chi chít thủy điện miền trung: Trách nhiệm thuộc về địa phương?

Đó là ý kiến của Vụ Năng lượng Bộ Công thương nhận xét về Thủy điện chi chít ở miền Trung. Theo Bộ Công thương, việc thẩm định và cấp phép các dự án thủy điện vừa và nhỏ tại miền Trung trong thời gian qua thuộc thẩm quyền của chính các địa phương......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!