Bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 15: Việt Nam đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2010

Sáng 25-10-2009, tại Hua Hin, Thái lan, Lễ bề mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 15, các Hội nghị Cấp cao liên quan và sự kiện chính thức công bố Việt Nam đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN bắt đầu từ ngày 1-1-2010

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!