Phản hồi về tình trạng tu bổ, tôn tạo di tích tại Hà Nội, Nhà sử học Dương Trung Quốc: Quan trọng nhất là xác định giá trị kiến trúc

Những ý kiến trao đổi của Nhà sử học Dương Trung Quốc xung quanh vấn đề tu bổ, tôn tạo di tích tại Hà Nội nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!