Về việc phát triển ồ ạt thủy điện, ông Ksor Phước: Chủ tịch tỉnh phải chịu trách nhiệm

Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội thông tin một số nhà máy thủy điện xả nước là tác nhân gây lũ lớn tại miền trung, sau khi giám sát việc thực hiện công trình thủy điện...

Lưu vào:
Tác giả chính: Hà Nhân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!