Thiệt hại do bão lũ ở miền Trung: Những con số buốt lòng

Hậu quả cơn bão số 11 gây ra cho nhân dân miền Trung, đặc biệt là hai tỉnh Phú Yên và Bình Định làm cho gần 100 người chết, hàng ngàn hộ dân mất trắng sống trong cảnh màn trời chiếu đất, dói ăn

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!