Đại biểu Quốc hội nói về thủy điện xả lũ: Cần lập Ủy ban điều tra

Việc xả lũ ở Phú Yên, gây ngập nặng cho dân vùng hạ lưu, các ĐBQH cho rằng cần xem xét về mặt khoa học và giải quyết các vấn đề bất cập trong việc xây dựng thủy điện hiện nay

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!