Thảo luận về dự án Luật Thuế tài nguyên: Chấm dứt việc "ăn non" vào tài nguyên

Thảo luận về dự án Luật thuế tài nguyên, các ĐB đã đóng góp nhiều ý kiến xung quanh mức thuế suất thấp như trong dự án sẽ không hạn chế được tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản bừa bãi

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!