Nhà sử học Dương Trung Quốc: Hà Nội cần một chính quyền đô thị

Nội dung trao đổi của nhà sử học Dương Trung Quốc nhân một năm Hà Nội mở rộng và thời khắc ngàn năm Thăng Long đang đến gần, với suy ngẫm về những công trình kỷ niệm 1000 năm; văn hoá công cộng của người Hà Nội; đến việc Hà Nội cần một sự chia sẻ của dư luận xã hội...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Tuấn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!