Tư liệu kinh tế các nước thành viên ASEAN

Sách giới thiệu số liệu thống kê tình hình phát triển kinh tế xã hội của các nước thành viên ASEAN: Brunây, Campuchia, Indonexia, Lào, Malayxia, Mianma, Philippin, Thái lan, Việt Nam và Singapo

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thống kê, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.959 T550l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn