Từ và cấu trúc\

Sách tập hợp những từ, cụm từ và cấu trúc thường dùng trong tiếng Anh thương mại, được sử dụng trong bộ sách giáo khoa tiếng Anh: Business Basics, Đại học Oxford, Vương quốc Anh

Lưu vào:
Tác giả chính: Cao, Xuân Thiều
Tác giả tập thể: Học viện Tài chính
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tài chính, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 428 T550v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn