Ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo

Áp lực về nguồn năng lượng ngày càng lớn tại VN, trong khi nguồn năng lượng tái tạo mới chỉ ở giai đoạn đầu của quá trình khai thác. Tại diễn đàn kinh tế Việt-Pháp lần thứ 8 diễn ra tại Quảng ninh ngày 17-11-2009, Chính phủ đã đưa ra 8 nguồn năng lượng tái tạo phát triển trong tương lai gần, đó là:...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Trần
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!