Thách thức an ninh năng lượng: Đốt năng lượng gấp nhiều lần thế giới

Cảnh báo tình trạng lãng phí trong sử dụng năng lượng ở nước ta hiện nay, nhất là trong các ngành sản xuất công nghiệp, xây dựng và giao thông vận tải tiêu tốn nhiều lần so với các nước trong khu vực.VN đang cần có Luật sử dụng Năng lượng tiết kiệm và có hiệu quả...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Mai Vọng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!