Mổ xẻ vấn đề biển Đông

Trong 2 ngày 26 & 27/11/2009, tại Hà Nội diễn ra Hội thảo quốc tế do học viện Ngoại giao và hội luật gia tổ chức, với nội dung Biển Đông: tăng cường hợp tác vì an ninh và phát triển ở khu vực. Có đại biểu của 22 quốc gia tham dự đã phân tích, đánh giá tầm quan trọng vị trí biển đông, thực trạng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!