Bàn về phân công quyền lực nhà nước

Bài nghiên cứu phân tích của nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An về nội dung phân công quyền lực nhà nước, quyền lực NN được phân công để phòng ngừa lạm dụng quyền lực và cũng là nguyên tắc trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền Việt nam XHCN...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn An
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!