Dân chủ kinh tế thị trường và phát triển từ góc nhìn Châu á: Sách tham khảo\

Sách tập hợp những bài thuyết trình tại hội thảo được tổ chức ở Seoul Hàn quốc; xem xét phạm vi, tầm quan trọng của dân chủ đối với việc thực hiện phát triển bền vững, quản lý công ty và phát triển kinh tế

Lưu vào:
Tác giả chính: Farrukh Iqbal
Đồng tác giả: Jong-u you
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thế giới, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.95 D121c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn