Trái đất của chúng ta bao nhiêu tuổi?

Các nhà khoa học địa chất và tự nhiên học đã bỏ ra nhiều thời gian nghiên cứu và tranh cãi về tuổi trái đất, và cuối cùng nhờ các kỹ thuật xác định niên đại tiên tiến, chúng ta biết rằng Trái đất hình thành khoảng 4,5 tỷ năm về trước...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Ngọc Tú
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!