Ai bán quyền qua cầu Thăng Long?

Bán giấy phép qua cầu Thăng Long một việc làm trái pháp luật lạm dụng quyền lực làm bừa cần phải làm rõ để lập lại trạt tự trong ngành giao thông và lấy lại lòng tin của nhân dân

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Quang A
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!