Cần có quy hoạch tổng thể Hoàng Thành Thăng Long

Một số nội dung mang tính chất tổng thể của Đề tài: Nghiên cứu bảo tồn, tôn tạo và khai thác giá trị khu di tích Hoàng Thành Thăng Long-Hà Nội, do Viện kiến trúc quy hoạch đô thị và nông thôn thực hiện đang được các nhà nghiên cứu đánh giá cao...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vĩnh Xuân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!