Trích dẫn APA

Nguyên Khôi. Bùng phát thuỷ điện ở Quảng Nam lợi hay hại?

Chicago Style Citation

Nguyên Khôi. Bùng Phát Thuỷ điện ở Quảng Nam Lợi Hay Hại?

Trích dẫn MLA

Nguyên Khôi. Bùng Phát Thuỷ điện ở Quảng Nam Lợi Hay Hại?

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.