Hệ thống xã hội chủ nghĩa (Chính trị kinh tế học phê phán-tổng quan kinh tế xã hội chủ nghĩa)\

Lưu vào:
Tác giả chính: KORNAI JANOS
Đồng tác giả: Nguyễn, Quang A
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá-Thông tin, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.41 H250t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn