Thế ta thế thắng\

Sách đề cập nhiều mặt của cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước, nêu vai trò to lớn của mặt trận dân tộc giải phóng. Trình bày thế thua và sự tất yếu thất bại của Mỹ đến những thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hà Đăng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7043 Th250t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn