Thuỷ điện gây đại hạn?

Các nhà khoa học, chuyên môn nhiều kinh nghiệm nói về sự cần thiết phối hợp giữa tưới tiêu ngành nông nghiệp và ngành thuỷ điện đang là vấn đề cần giải quyết trong trận đại hạn sau 107 năm mới xuất hiện tại miền Bắc

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!