Thêm Châu bản khẳng định chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam

Tờ Châu bản đề ngày 15-12 năm Bảo Đại thứ 13 tức ngày 3-2-1939 khẳng định chủ quyền quần đảo Hoàng Sa của Việt nam, gồm có hai bản tiếng Việt và tiếng Pháp do nhà nghiên cứu Phan Thuận An hiến tặng tỉnh Thừa Thiên Huế

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!