An Dương Vương và nước Âu Lạc là có thật

Những phản biện xung quanh những thông tin cho rằng Thục Phán An Dương Vương và cả lịch sử thời Âu Lạc là không có thật. Bài viết giới thiệu những nghiên cứu về quê hương của An Dương Vương cũng như những thành tự rực rỡ của nước Âu Lạc......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Thiết
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!