Sự phục hồi của kinh tế thế giới năm 2009 và nhu cầu về cải tổ cơ cấu

Bài viết đánh giá tình hình kinh tế thế giới năm 2009 với sự phục hồi của nền kinh tế và những vấn đề toàn cầu cũng như nhu cầu về một sự cải tổ cơ cấu...

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Hồng Nhung
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!