Đại đoàn kết các dân tộc vì một cộng đồng ASEAN đoàn kết, hợp tác và phát triển

Bài viết của đồng chí Nguyễn Văn Son, UVTƯ Đảng, UVUBTVQH, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội về vai trò Chủ tịch AIPA của Việt Nam trong việc tổ chức đoàn kết các dân tộc ASEAN năm 2010

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!