Quản trị tài chính quốc tế\

Sách đề cập tới mối quan hệ giữa chiến lược của các công ty đa quốc gia, các ngân hàng quốc tế với thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế và tài chính quốc tế

Lưu vào:
Tác giả chính: Alan C. Shapiro
Đồng tác giả: Bùi, Lê Hòa, Lê, Xuân Nghĩa, Ngô, T.Ngọc Huyền, Nguyễn, T.Kim Hương, Nguyễn, T.Thu Hồng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thống kê, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 658.15 Qu105t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn