Dòng sông mẹ sẽ ra sao ngày sau?: Các đập thuỷ điện đang giết dần Mekong - Dự báo thảm họa đã thành hiện thực - Hành động để dòng sông được chảy tự do

Loạt bài viết về dòng MeKong, theo tiếng Thái có nghĩa là dòng sông Mẹ. Con sông này chảy qua địa phận 6 nước: Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Myannma, Campuchia và Việt Nam. Các nước đang gia tăng xây dựng các đập thuỷ điện, đặc biệt là Trung Quốc đã xâm hại đến điều kiện tự nhiên của sông, Việt Nam chị...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!