Thêm tài liệu về chủ quyền quần đảo Hoàng Sa

Chiều 2-2-2010, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp nhận hai văn bản cổ liên quan đến chủ quyền quần đảo Hoàng Sa. Đặc biệt văn bản do nhà nghiên cứu Phan Thuận An hiến tặng là tờ châu bản thứ 2 liên quan đến thực thi chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa của Triều Nguyễn có chữ ký tắt của vua Bảo Đại...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Ngọc Long
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!