Đảng với dân- từ lý luận đến thực tiễn

Nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, báo SGGP giới thiệu loạt bài viết về sức mạnh của Đảng CSVN từ khi ra đời đến nay, đã đoàn kết được sức mạnh toàn dân, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Với kinh nghiệm quý báu Đảng càng cần gần dân hơn để lái con thu...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!