ASEAN 2010: Kinh tế là thách thức lớn nhất

Việt Nam giữ cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2010 với 3 mục tiêu trụ cột, trong đó mục tiêu kinh tế là trọng tâm, mở màn cho tầm nhìn hành động trong khu vực là khởi động hợp tác tiểu vùng sông Mê Kông trong đó hành lang kinh tế đông tây từ Myanmar- Thái Lan-Lào-Việt Nam. Bài giới thiệu nội dung của 3 H...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trương, Diện Thắng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!