Dân trao thưởng cho quan

Cần tìm một tiêu chí để đánh giá đúng, khen thưởng đúng có tác động kích thích phát triển hoạt động của các doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường, tránh tình trạng trao giải thưởng bảo vệ môi trưòng cho Vedan vừa phản tác dụng gây bức xúc cho dân. Trong khi đó vẫn có những giải thưởng thực sự có...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Quang A
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!