Bước thăng trầm của đồng đô la

Về lịch sử ra đời của đồng đô la, hình thức, mệnh giá, và những bước thăng trầm của đồng tiền này trong lịch sử; sự thống soái trong rổ tiền tệ của quốc tế; tuy vậy trong tương lai vận mệnh của đồng đô la đang bị đe dọa bởi đồng tiền ơ-rô, đồng acu của châu Á và đồng nhân dân tệ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!