Lincoln: Ông tổ của đồng USD xanh

Sơ lược về tiểu sử của TTh.Mỹ Abraham Lincoln, vai trò của ông trong việc thống nhất giữa hai miền Nam- Bắc đem lại sự vẹn toàn cho Liên bang Mỹ; người sản sinh ra đồng USD, phát triển nền kinh tế Mỹ thời do ông cầm quyền đã nảy sinh mâu thuẫn trong giới ngân hàng. Đây là nguyên nhân khiến ông bị sá...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!