Lập, đọc, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính\

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn Công
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tài chính, 2001
Phiên bản:In lần thứ 2, đã sửa chữa bổ sung theo Quyết định 167/2000/BTC
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 657.3 L123đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn