Ký ức Hà Nội

Bài viết giới thiệu tác phẩm: Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX, của tác giả đã quá cố Nguyễn Văn Uẩn, cuốn sách như một công trình thực thụ lưu lại những ký ức của ông cha về tổ tiên ngày đầu lập nghiệp, đặt tên Thăng Long, những đổi thay từ một Thăng Long-Hà Nội, đến sắc thái của một Hà Nội hiện đại hào hù...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương, Trung Quốc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!