Đền Trần

Bài giới thiệu về Đền Trần, nằm trong quần thể khu di tích lịch sử-văn hóa và lịch tâm linh Đền Trần-Chùa Tháp-đền Bảo Lộc tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Đền lưu giữ ấn tín bằng đồng của vua ban cho Hưng Đạo Vương; ngày nay cứ đến 14 tháng Giêng hàng năm nhà đền mở lễ hội khai ấn, du khách t...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hà Trình
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!