Giữ vững và phát huy bản chất cách mạng của Đảng trong tinh thần mới

Bài viết của đồng chí Trương Tấn Sang, UVBCT, Thường trực Ban Bí thư TWĐ tham luận tại Hội thảo khoa học: ĐCSVN 80 năm xây dựng và phát triển

Lưu vào:
Tác giả chính: Trương, Tấn Sang
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!