Mê Kông suy kiệt

16 đập thuỷ lợi, thủy điện (Chủ yếu của TQ) xây dựng trên sông Mê Kông đã và đang làm thay đổi dòng chảy tự nhiên của sông , làm cho phía hạ lưu gặp nguy khốn, mực nước xuống thấp ảnh hưởng đến nguuồn nước phục vụ nông nghiệp, ngành giao thông, làm cho các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, đặc biệt là...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Mai Vọng
Đồng tác giả: Thanh, Dũng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!