Trích dẫn APA

Bùi, T. Kinh đô Mê Linh thời Hai Bà Trưng ở đâu?

Chicago Style Citation

Bùi, Thiết. Kinh đô Mê Linh Thời Hai Bà Trưng ở đâu?

Trích dẫn MLA

Bùi, Thiết. Kinh đô Mê Linh Thời Hai Bà Trưng ở đâu?

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.