ASEAN hướng tới vai trò trung tâm trong cấu trúc kinh tế khu vực

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đang đẩy nhanh quá trình liên kết và hội nhập quốc tế, với ưu tiên hàng đầu là thực hiện đầy đủ cam kết và chương trình hợp tác kinh tế nội khối, hướng tới mục tiêu thành lập cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đang đẩy nhanh quá trình liên kết và hội nhập quốc tế, với ưu tiên hàng đầu là thực hiện đầy đủ cam kết và chương trình hợp tác kinh tế nội khối, hướng tới mục tiêu thành lập cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015