Hồ sơ nhân quyền Mỹ năm 2009

Ngày 12-3-2010, Văn phòng TW Quốc vụ viện Trung Quốc công bố bản báo cáo mang tên: Hồ sơ nhân quyền Mỹ năm 2009. Nội dung bản hồ sơ này giúp mọi người dân trên thế giới nhận thức rõ tại Mỹ các quyền dân sự và chính trị của công dân bị Nhà Trắng hạn chế và xâm hại...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!