Các văn bản pháp luật về xây dựng

Sách tập hợp hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật được Nhà nước ban hành về đầu tư, đấu thầu, quản lý dự án, tài chính và thuế trong xây dựng

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : TVQH: Lao động-xã hội, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.078 C101v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn