Ký ức Buôn Ma Thuột

Bài phóng sự ghi lại những diễn biến khó quên khi quân và dân ta nổi lên tiến đánh giải phóng Buôn Ma Thuột vào ngày 10-3-1975, bài học quân với dân như cá với nước đã làm nên chiến thắng Buôn Ma Thuột, và câu chuyện về người lính không lấy vợ, sống chung với hơn bốn ngàn liệt sĩ trong căn nhà của m...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương, Quang Tiến
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!