Khảo cổ học Việt Nam (tập 3: khảo cổ học lịch sử Việt nam)\

Sách giới thiệu về khảo cổ học Việt Nam thời Bắc thuộc, Đinh Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn. Những nét cơ bản về sử liệu các hoạt động kinh tế và đời sống sinh hoạt hàng ngày của người Việt

Lưu vào:
Tác giả chính: Hà, Văn Tấn
Tác giả tập thể: Trung tâm KHXH & NVQG
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 930.1 Kh108c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn