Đất nước dưới chân núi Kilimanjaro

Bài giới thiệu về đất nước nằm dưới chân ngọn núi cao nhất châu Phi, đó là Tanzania. Tanzania hình thành vào năm 1964, 945.087km2, rộng thứ 31 trên thế giới. Đây là một đất nước ổn định nhưng nghèo tài nguyên và đang gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn mối nguy về an ninh và khủng bố. Gần đây Tanzania tỏ r...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trùng Quang
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!